h
23 juni 2020

Deventer voor 14

Foto: SP

In veel gemeentes is de landelijke beweging “Sta op voor 14” lokaal overgenomen om de noodzaak ervan nog beter onder de aandacht te brengen. Wij hebben dat initiatief genomen met een online-petitie voor Deventer en vragen u dat in brede zin te ondersteunen. Wij roepen in Deventer, het College van B&W, politieke partijen (binnen en buiten het gemeentebestuur) en lokaal maatschappelijk geëngageerde organisaties, op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14!

Lees verder
6 juni 2020

Petitie minimumloon naar 14 Euro per uur

Sinds de jaren zeventig groeit de welvaart in ons land. Onze arbeidsproductiviteit - de hoeveelheid werk die we in een uur gedaan krijgen - is met de helft gestegen. Maar daar profiteert niet iedereen van mee. Mensen met een minimumloon zijn er juist op achteruit gegaan: zij hebben in de afgelopen jaren 20% aan koopkracht ingeleverd. Omdat een groot deel van de inkomsten aan huur en vaste lasten opgaat, blijft er nauwelijks geld over voor andere uitgaven, blijkt ook uit onderzoek van het Nibud.

Lees verder
27 april 2020

SP ACTIE TEGEN HUURVERHOGING '0 is genoeg'

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op http://sp.nl/stopdehuurverhoging

Lees verder

Jaarplan SP Afdeling Deventer 2020

TERUG IN DE RAAD? EERST STERK OP STRAAT!

Het hoofddoel: een volwaardige afdeling die weet wat er leeft onder de gewone mensen, in de gemeente Deventer, door op straat en in de buurten te luisteren, en praten, en daardoor met recht gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Lees verder

Afdeling 2020 en verder

Afgelopen 18 maart 2020 stond er een Algemene Leden Vergadering gepland met de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur en de presentatie van het nieuwe jaarplan. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en kon de ALV niet door gaan en daarmee de bestuursverkiezing ook niet.

Lees verder

Foto: SP


Neem contact op