h
13 juni 2016

SP stelt vragen over trajectfinanciering jeugdzorg

De SP heeft geconstateerd dat er binnen de jeugdzorg gebruik wordt gemaakt van een trajectfinanciering a € 23.000,00 per 9 maanden per ouderpaar. Een snelle rekensom leert dat we spreken over €575,00 per week.

Lees verder
13 juni 2016

SP wil inzicht over afspraken tussen BAD en wooncorporaties

De SP heeft geconstateerd dat de wooncorporaties structureel een financiële bijdrage leveren aan het BAD. Hieraan ten grondslag liggen een aantal (prestatie)afspraken. Ook heeft de SP, via diverse kanalen, vernomen dat er niet wordt voldaan aan deze afspraken.

Lees verder
11 juni 2016

Gedachtewisseling tussen raad en samenleving komt in gedrang

Geacht Presidium, raadsleden en college van burgemeester en wethouders.

De afgelopen maanden hebben we bij meerdere gelegenheden onze zorg geuit dat de gedachtewisseling tussen raad en samenleving over de voorjaarsnota teveel in het gedrang gaat komen.

Lees verder
7 juni 2016

College breekt eigen belofte!

In het bestuursakkoord die het college heeft afgesproken staat dat er een open communicatie met de raad en de stad zal zijn, vooral als het over belangrijke of ingrijpende zaken gaat. Het college breekt met haar eigen belofte en doet hiermee haar eigen raad maar vooral de stad te kort.

Lees verder
6 mei 2016

12 MEI NATIONAAL ZORGFONDS AVOND!

Een paar weken geleden zijn we bij u aan de deur geweest om met u in gesprek te gaan over het nationaal zorgfonds, zonder eigen risico. Met dit voorstel kunnen we de onnodige bureaucratie en kostenverhogende con-currentie in de zorg stoppen. Net zoals de geldverslindende reclames en de torenhoge salarissen voor borgbobo’s.

Lees verder
16 april 2016

Super Zaterdag in Deventer

Met Overijsselse afdelingen de wijk Zandweerd-Noord in Deventer bezocht met ruim 40 SP-ers. Als start van de Zorg-Campagne voor een publieke zorgverzekering voor iedereen, zonder eigen risico.

Lees verder

Pagina's