h
7 juli 2016

Schuldhulpverlening BAD moet veranderen

Op 22 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeenteraad, een 2-tal insprekers en wethouder Kolkman over bewindvoering en schuldhulpverlening in het algemeen. De SP heeft vele meldingen ontvangen over ‘misstanden’ bij het BAD.

Lees verder
1 juli 2016

SP wil duidelijkheid over kankerverwekkend asbest in Deventer

Al sinds de 60er jaren is er bekend dat er grote gezondheidsrisico’s zijn bij het verwerken van asbest. Vooral de kleine vezels die zich eenvoudig verplaatsen door de lucht zijn uitermate kankerverwekkend. In 1994 is er een verbod gekomen op het verwerken van asbest vanwege deze gezondheidsrisico’s. De geschiedenis leert dat er voorheen op grote schaal asbest is verwerkt als brandvertragend middel in de woningbouw. Het is zeer aannemelijk dat dit in Deventer ook het geval is. Onlangs werd bekend dat ook in bitumen asbest verwerkt is. Op dit moment is er een vrijstelling voor particulieren tot een oppervlakte van 35 m2, zij mogen zelf het asbest verwijderen en afvoeren. Een soortgelijke regeling is er nog niet voor bedrijven en agrarische bedrijven.

Lees verder
29 juni 2016

5 juli bijeenkomst Nationaal Zorgfonds in Deventer

Foto: SP

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars gemiddeld een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars.
Daarbovenop besteden de zorgverzekeraars honderden miljoenen per jaar aan het overstapcircus. En wanneer u ziek bent wordt u door het ?eigen risico? beboet met 385 euro.

Lees verder
20 juni 2016

Besluitvorming bezuinigingsplannen uitgesteld tot november 2016

Dit jaar zal de gemeenteraad van Deventer geen besluit nemen over de bezuinigingsplannen die door het college van B&W in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld. Op verzoek van oppositiepartijen zal er meer tijd worden genomen om de voorgestelde plannen met de inwoners van Deventer te bespreken en zorgvuldig voor te bereiden. Voor het zomerreces zal er wel worden gediscussieerd over de voorjaarsnota maar pas in het najaar zal een definitief besluit worden genomen. De oppositiepartijen zijn tevreden dat er veel meer tijd kan worden genomen om met de samenleving in gesprek te gaan.

Lees verder
13 juni 2016

SP stelt vragen over trajectfinanciering jeugdzorg

De SP heeft geconstateerd dat er binnen de jeugdzorg gebruik wordt gemaakt van een trajectfinanciering a € 23.000,00 per 9 maanden per ouderpaar. Een snelle rekensom leert dat we spreken over €575,00 per week.

Lees verder
13 juni 2016

SP wil inzicht over afspraken tussen BAD en wooncorporaties

De SP heeft geconstateerd dat de wooncorporaties structureel een financiële bijdrage leveren aan het BAD. Hieraan ten grondslag liggen een aantal (prestatie)afspraken. Ook heeft de SP, via diverse kanalen, vernomen dat er niet wordt voldaan aan deze afspraken.

Lees verder

Pagina's