h
26 augustus 2016

Tijd voor de feiten achter onze pensioenen

Foto: SP

De media laten ons bijna dagelijks weten dat de pensioenfondsen er beroerd voor staan. Er dreigen niet alleen kortingen op de uitkeringen, maar ook op de pensioenopbouw van de werkenden. De AOW staat eveneens onder druk. Een groepje topambtenaren bedacht kort geleden een truc om deze volksverzekering sluipenderwijs af te schaffen. En nu maar afwachten wie dit idee na de verkiezingen oppakt. Voor velen van ons is het bijna niet meer te volgen.

Lees verder
8 juli 2016

SP Deventer wil verbetering zien voor wijk en buurtcentra

Wijk en buurtcentra zijn de spil van de buurt, hier vinden allerlei activiteiten plaats die voor maar vooral veelal door bewoners zelf worden geïnitieerd. Een kostbaar goed wat we willen behouden en vooral uitbreiden.

Lees verder
7 juli 2016

Schuldhulpverlening BAD moet veranderen

Op 22 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeenteraad, een 2-tal insprekers en wethouder Kolkman over bewindvoering en schuldhulpverlening in het algemeen. De SP heeft vele meldingen ontvangen over ‘misstanden’ bij het BAD.

Lees verder
1 juli 2016

SP wil duidelijkheid over kankerverwekkend asbest in Deventer

Al sinds de 60er jaren is er bekend dat er grote gezondheidsrisico’s zijn bij het verwerken van asbest. Vooral de kleine vezels die zich eenvoudig verplaatsen door de lucht zijn uitermate kankerverwekkend. In 1994 is er een verbod gekomen op het verwerken van asbest vanwege deze gezondheidsrisico’s. De geschiedenis leert dat er voorheen op grote schaal asbest is verwerkt als brandvertragend middel in de woningbouw. Het is zeer aannemelijk dat dit in Deventer ook het geval is. Onlangs werd bekend dat ook in bitumen asbest verwerkt is. Op dit moment is er een vrijstelling voor particulieren tot een oppervlakte van 35 m2, zij mogen zelf het asbest verwijderen en afvoeren. Een soortgelijke regeling is er nog niet voor bedrijven en agrarische bedrijven.

Lees verder
29 juni 2016

5 juli bijeenkomst Nationaal Zorgfonds in Deventer

Foto: SP

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars gemiddeld een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars.
Daarbovenop besteden de zorgverzekeraars honderden miljoenen per jaar aan het overstapcircus. En wanneer u ziek bent wordt u door het ?eigen risico? beboet met 385 euro.

Lees verder
20 juni 2016

Besluitvorming bezuinigingsplannen uitgesteld tot november 2016

Dit jaar zal de gemeenteraad van Deventer geen besluit nemen over de bezuinigingsplannen die door het college van B&W in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld. Op verzoek van oppositiepartijen zal er meer tijd worden genomen om de voorgestelde plannen met de inwoners van Deventer te bespreken en zorgvuldig voor te bereiden. Voor het zomerreces zal er wel worden gediscussieerd over de voorjaarsnota maar pas in het najaar zal een definitief besluit worden genomen. De oppositiepartijen zijn tevreden dat er veel meer tijd kan worden genomen om met de samenleving in gesprek te gaan.

Lees verder

Pagina's