h
29 juni 2016

5 juli bijeenkomst Nationaal Zorgfonds in Deventer

Foto: SP

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars gemiddeld een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars.
Daarbovenop besteden de zorgverzekeraars honderden miljoenen per jaar aan het overstapcircus. En wanneer u ziek bent wordt u door het ?eigen risico? beboet met 385 euro.

Lees verder
20 juni 2016

Besluitvorming bezuinigingsplannen uitgesteld tot november 2016

Dit jaar zal de gemeenteraad van Deventer geen besluit nemen over de bezuinigingsplannen die door het college van B&W in de Voorjaarsnota zijn voorgesteld. Op verzoek van oppositiepartijen zal er meer tijd worden genomen om de voorgestelde plannen met de inwoners van Deventer te bespreken en zorgvuldig voor te bereiden. Voor het zomerreces zal er wel worden gediscussieerd over de voorjaarsnota maar pas in het najaar zal een definitief besluit worden genomen. De oppositiepartijen zijn tevreden dat er veel meer tijd kan worden genomen om met de samenleving in gesprek te gaan.

Lees verder
13 juni 2016

SP stelt vragen over trajectfinanciering jeugdzorg

De SP heeft geconstateerd dat er binnen de jeugdzorg gebruik wordt gemaakt van een trajectfinanciering a € 23.000,00 per 9 maanden per ouderpaar. Een snelle rekensom leert dat we spreken over €575,00 per week.

Lees verder
13 juni 2016

SP wil inzicht over afspraken tussen BAD en wooncorporaties

De SP heeft geconstateerd dat de wooncorporaties structureel een financiële bijdrage leveren aan het BAD. Hieraan ten grondslag liggen een aantal (prestatie)afspraken. Ook heeft de SP, via diverse kanalen, vernomen dat er niet wordt voldaan aan deze afspraken.

Lees verder
11 juni 2016

Gedachtewisseling tussen raad en samenleving komt in gedrang

Geacht Presidium, raadsleden en college van burgemeester en wethouders.

De afgelopen maanden hebben we bij meerdere gelegenheden onze zorg geuit dat de gedachtewisseling tussen raad en samenleving over de voorjaarsnota teveel in het gedrang gaat komen.

Lees verder
7 juni 2016

College breekt eigen belofte!

In het bestuursakkoord die het college heeft afgesproken staat dat er een open communicatie met de raad en de stad zal zijn, vooral als het over belangrijke of ingrijpende zaken gaat. Het college breekt met haar eigen belofte en doet hiermee haar eigen raad maar vooral de stad te kort.

Lees verder

Pagina's