h
19 januari 2021

Jaarplan SP Afdeling Deventer 2021

Foto: SP

TERUG IN DE RAAD? EERST STERK OP STRAAT!

Lees verder
19 januari 2021

Het is tijd voor een eerlijke overheid

Foto: SP

Het kabinet is afgetreden door de toeslagenaffaire en dat is volkomen terecht. Duizenden gezinnen zijn onterecht beschuldigd en door de overheid kapot gemaakt. Terwijl je juist op de overheid moet kunnen rekenen. Het kabinet onder leiding van Mark Rutte heeft dit lang geheim willen houden. Maar omdat er steeds meer informatie boven tafel kwam zijn ze afgetreden. Dat is volkomen terecht, maar wel pas het begin.

Lees verder
10 november 2020

Stop de huurverhogers via gemeenteraadsleden

Foto: SP
van CDA, ChristenUnie en D66 in Deventer!

Dit kun jij ook nog doen

Houd ze aan hun mooie woorden via Deventer raadsleden

Lees verder
23 juni 2020

Deventer voor 14

Foto: SP

In veel gemeentes is de landelijke beweging “Sta op voor 14” lokaal overgenomen om de noodzaak ervan nog beter onder de aandacht te brengen. Wij hebben dat initiatief genomen met een online-petitie voor Deventer en vragen u dat in brede zin te ondersteunen. Wij roepen in Deventer, het College van B&W, politieke partijen (binnen en buiten het gemeentebestuur) en lokaal maatschappelijk geëngageerde organisaties, op om zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar €14!

Lees verder
6 juni 2020

Petitie minimumloon naar 14 Euro per uur

Sinds de jaren zeventig groeit de welvaart in ons land. Onze arbeidsproductiviteit - de hoeveelheid werk die we in een uur gedaan krijgen - is met de helft gestegen. Maar daar profiteert niet iedereen van mee. Mensen met een minimumloon zijn er juist op achteruit gegaan: zij hebben in de afgelopen jaren 20% aan koopkracht ingeleverd. Omdat een groot deel van de inkomsten aan huur en vaste lasten opgaat, blijft er nauwelijks geld over voor andere uitgaven, blijkt ook uit onderzoek van het Nibud.

Lees verder
27 april 2020

SP ACTIE TEGEN HUURVERHOGING '0 is genoeg'

Foto: SP

Vandaag viert Nederland geen Koningsdag maar Woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom vandaag alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0 is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op https://sp.nl/stopdehuurverhoging

Lees verder

Pagina's

Foto: SP


Neem contact op