h

SP stelt schriftelijke vragen over onterechte boetes Fraudewet

7 juni 2015

SP stelt schriftelijke vragen over onterechte boetes Fraudewet

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat
boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, b.v. omdat mensen
niets te verwijten valt.

Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher op 30 april 2015 aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar dat het kabinet geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegde onterechte boetes; dit zou te kostbaar zijn.
Inmiddels besluiten steeds meer gemeenten om de eerder opgelegde onterechte boetes wel terug te betalen. Zo zegt de wethouder sociale zaken van de gemeente Leeuwarden dat zijn gemeente er niet is om winst te maken op de bijstand.
Diverse andere Friese gemeenten en ook de gemeente Kerkrade hebben laten weten de onterechte boetes terug te gaan betalen. Ook de wethouder in Zwolle kiest er voor om alle boetes die teruggaan tot 1 januari 2013, de datum waarop de Fraudewet werd ingevoerd, opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes terug te betalen.

De SP fractie is van mening dat het argument van het kabinet voorbij gaat aan het rechtsgevoel van veel mensen. Onterechte boetes horen terug betaald te worden, zeker in die gevallen waar mensen niet met opzet regels overtreden hebben.
Het argument van de minister dat dit te kostbaar zou zijn gaat ook voorbij aan het feit dat steeds vaker blijkt dat mensen financieel in de problemen komen als gevolg van opgelegde boetes.
De SP fractie ziet geen reden om onterecht betaalde boetes niet terug te betalen aan hen die volgens de CRvB uitspraak te zwaar bestraft zijn.

Vragen aan het college

  • Afgaande op de uitspraak van het CRvB en de brief van minister Asscher, in hoeveel gevallen is er dan in de gemeente Deventer sprake geweest van een onterechte of te hoge boete sinds de invoering van de nieuwe Fraudewet op 1 januari 2013?
  • Indien de gemeente Deventer de ten onrechte betaalde boetes terug gaat betalen, om hoeveel geld gaat het dan?
  • Gaat het college de ten onrechte betaalde boetes terug betalen? Zo nee, waarom niet? 

U bent hier