h

Nieuws van de afdeling

18 mei 2018

Stuur ze niet terug

Foto: Johan v.d. Veen / Johan v.v. Veen
Zaterdag 26 mei sluiten wij aan bij de landelijke actie #Stuurzenietterug door te vliegeren aan de IJssel, aan de noordkant van de spoorbrug in Deventer. Samen met de SP, Vluchtelingenwerk en Diaconie Lebuinus starten wij de actie 's middags om 15:00.
Lees verder
19 april 2018

AFGHAANSE VLUCHTELINGEN MET UITZETTING BEDREIGD

Foto: Johan v.d. Veen / Johan v.v. Veen
 
Ruim een week geleden werd onze Hulpdienst door Afghaanse vluchtelingen uit het AZC te Schalkhaar benaderd. Samen met hen hebben we een flyer gemaakt, die we de komende periode gaan verspreiden. We hopen op brede maatschappelijke steun in de strijd om uitzetting van hen te voorkomen.
Onder onze ogen in AZC Schalkhaar leeft een grote groep vluchtelingen uit Afghanistan. Het zijn er meer dan 20, waaronder gezinnen met jonge kinderen, die in Nederland zijn geboren.
Op 22 maart oordeelde de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State in een uitspraak dat Afghaanse vluchtelingen geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Hoewel de Raad de veiligheidssituatie in Afghanistan als heel “zorgelijk” omschrijft.
De staatssecretaris dreigt nu op korte termijn Afghaanse vluchtelingen, van wie het verzoek om toelating in Nederland is afgewezen, uit te zetten naar Afghanistan, terwijl:
Afghanistan volgens de Global Peace Index na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld is;
De VN-Veiligheidsraad Afghanistan sinds 2017 betitelt als een land in oorlog.
In Afghanistan zijn teruggekeerde vluchtelingen hun leven niet zeker.
Negen kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Unicef Nederland en Kerk in Actie, roepen de Nederlandse regering dan ook op om deze vluchtelingen niet terug te sturen. Tot nu toe zonder resultaat.
Onder onze ogen dreigt zich een menselijke drama te voltrekken. Wij verzoeken u om de Afghaanse vluchtelingen in Schalkhaar te ondersteunen.

 

Lees verder
18 maart 2018

STERK OP STRAAT!

Foto: Johan v.d. Veen
Ondanks de lage temperatuur en de koude snijdende wind hebben we zaterdag
Lees verder
17 februari 2018

INSPIRERENDE AVOND MET CEM LACIN

Foto: J.C. van der Veen

Ondanks de foute (opzet?) berichtgeving in het lokale sufferdje, dat zich "De Stentor" noemt, een prima politiek café met ons Tweede Kamerlid Cem Lacin. Eerst een verrukkelijke stamppotmaaltijd met elkaar en daarna Cem aan het woord, over:
- zijn drijfveren;
- zijn vakbondswerk: de stakingen van de schoonmakers en "Fuck het jeugdloon";
- de machinaties rondom Lelystad Airport;
- de noodzaak dat parlementair werk door het SP-werk op straat moet worden ondersteund;
- uitsluiting en racisme.
Een prima avond! Dit gaan we natuurlijk vaker doen.

Lees verder
30 januari 2018

16 februari a.s. POLITIEK CAFÉ met Kamerlid Cem Lacin

Foto: J.C. van der Veen / veen4681@planet.nl
28 januari 2018

STOP DE MARKTWERKING IN DE THUISZORG

Foto: J.C. van der Veen / veen4681@planet.nl

Op 24 januari hebben we samen met de afdeling Raalte uitvoerig stil gestaan bij de desastreuze gevolgen van de marktwerking in de thuiszorg.
 
Meer flexibele en klantgerichte zorg. Dat was het doel van de marktwerking in de thuiszorg, die toenmalig minister Borst introduceerde in 1995. De traditionele neoliberale smoes om de marktwerking snel door de strot van de samenleving te duwen. De gevolgen waren dramatisch: chaos, wachtlijsten en faillissementen deden binnen twee jaar hun intrede in de thuiszorg.
 
De laatste jaren is er niet veel veranderd: grote thuiszorgaanbieders gaan failliet of worden door andere instellingen overgenomen. En het personeel is de klos. Vaak worden ze ontslagen, soms mogen ze blijven, maar dan wel tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden. Ook werkt een groot aantal mensen in de thuiszorg als ZZP’er. Zij worden door zogenaamde zorgmakelaars geronseld en als zelfstandige aan thuiszorgorganisaties aangeboden. Uiteraard zijn ze niet verzekerd tegen ziekte en bouwen ze geen pensioen op.
 
Sinds 2012 hoeven gemeenten de huiszorg niet langer aan te besteden. Een verbetering met perspectieven. Dankzij de initiatiefwet van Agnes Kant en Renske Leijten.
Deze wet opent de mogelijkheid om van marktwerking naar samenwerking over te gaan. Wij vinden dat gemeenten een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie moeten oprichten. Op die manier stoppen we de marktwerking en geven we gemeenten volledige zeggenschap en regie over de thuiszorg. Dan kunnen we de thuiszorg inrichten zoals de cliënten en thuiszorgwerkers dat willen. Dat zou ook in Deventer en Raalte kunnen en moeten. De komende maanden, en misschien wel jaren, willen we dit onderwerp tot één van onze speerpunten maken.
 
We willen beginnen met het opmaken van de stand van zaken. Daarom willen we graag in contact komen met mensen die werkzaam in de thuiszorg zijn. Zij kunnen contact opnemen met de secretaris van de afdeling Deventer, Johan van der Veen: 06-13772535 of deventer@sp.nl
 

Lees verder

Pagina's

U bent hier