h

SP start protestactie tegen massaontslag Carinova

29 augustus 2014

SP start protestactie tegen massaontslag Carinova

Zaterdag 30 augustus start de SP in Deventer een handtekeningenactie tegen de 1000 ontslagaanzeggingen van thuiszorgpersoneel bij Carinova. Vanaf 12.00 uur staan leden van de SP in de binnenstad op en rond de Brink, om iedereen de gelegenheid te geven een handtekening te zetten tegen dit massaontslag. SP raadslid Eugene Kelder vindt dit een belangrijk en noodzakelijk signaal van solidariteit aan al die keiharde werkers in de thuiszorg.

Deze week kregen duizend werknemers van Carinova te horen dat ze begin volgend jaar hun baan gaan verliezen. Het gaat om functies in de huishoudelijke hulp. Carinova is een van de belangrijkste zorgaanbieders in de regio.

Eugene Kelder hierover: "De huidige ontslaggolf in de zorg is het resultaat van het dramatische bezuinigingsbeleid van dit kabinet. We hebben al eerder gezien dat de nu al laagstbetaalde mensen in de zorg, met name de huishoudelijke hulp, ontslagen wordt om daarna tegen lager loon weer elders werk te moeten vinden. We vinden dit een grof schandaal, temeer daar de bestuurders en managers in de top van thuiszorginstellingen schromelijk veel verdienen en er nooit in salaris op achteruitgaan, laat staan massaal ontslagen worden. De bewoners van Deventer vinden dan ook dat dit zo niet kan, en dat het teruggedraaid moet worden. Met deze handtekeningactie willen we dat laten zien."

Ook in Raalte waar Carinova thuiszorgwerkers werken start de SP deze actie.


Teken online

 


Voor inlichtingen:

Eugene Kelder 06-21582207

Vincent Mulder
06-12322722

U bent hier