h

Afdeling 2020 en verder

Afgelopen 18 maart 2020 stond er een Algemene Leden Vergadering gepland met de verkiezing van een nieuw afdelingsbestuur en de presentatie van het nieuwe jaarplan. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en kon de ALV niet door gaan en daarmee de bestuursverkiezing ook niet.

Officieel wordt het afdelingsbestuur gekozen door de leden en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele afdeling. De afdelingsvoorzitter, penningmeester en organisatie-secretaris vormen daarvan het dagelijks bestuur van de afdeling.

Om de afdeling toch te laten functioneren heeft het zittende bestuur besloten om met alle bestuurskandidaten een interim-bestuur te vormen, met alle bevoegdheden van een gekozen bestuur, totdat er weer een ALV mogelijk is met bestuursverkiezingen.

Verder bestaat de SP Deventer afdeling uit een zogenaamde kerngroep, de verzameling van alle overige actieve leden.

In de kerngroep zitten alle actieve leden: bestuursleden, ROOD-jongeren, Tribune-bezorgers, folderaars en coördinatoren, SP-hulpdienstmedewerkers, de fotograaf en alle andere mensen die op één of andere wijze hun handen uit de mouwen steken voor de SP. Vanuit de kerngroep worden de acties opgezet. Iedereen is daar dus bij betrokken.

https://deventer.sp.nl/bestuur-deventer#overlay-context=

Neem contact op

U bent hier