h

Waarom een WOZ-waarde voor ons allemaal belangrijk is (ook voor huurders!)

Zowel huiseigenaren als huurders zijn gebaat bij een correcte WOZ-waarde. Het is dan ook voor beide groepen aan te raden om bij een te hoge waardebepaling een nieuwe taxatie aan te vragen. Een lagere, correcte, WOZ-waarde kan een huiseigenaar, maar ook een huurder veel geld besparen. Maar hoe krijg je die WOZ omlaag? Dat kan je zelf proberen, maar gespecialiseerde bedrijven doen dat vaak gratis voor eigenaren en/of huurder. Veel mensen weten niet dat deze mogelijkheid er is en betalen daardoor te veel belasting of een te hoge huur.

Meestal aan het einde van de winter vallen de gemeentelijke belastingen en de milieubelastingen weer door de bus, net nu de meeste mensen al vakantieplannen hebben gemaakt. Vakantieplannen vallen in duigen want de gemeentelijke belastingen blijken ook dit jaar weer hoger uit dan verwacht. Alle voorpret vergalt door die ene brief. Voor een heel aantal gezinnen in Deventer zijn de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen ook een aanslag op de plannen die ze gemaakt hadden. Het betekent voor mensen vaak: geen vakantie, geen nieuwe wasmachine of simpelweg geen nieuwe kleding. Er zijn voor mensen die in deze groep vallen mogelijkheden om het leed te verzachten.

Wat is ook alweer de WOZ?

De waardebepaling onroerende zaak (WOZ) oftewel de geschatte waarde van een koop/huurwoning of bedrijfspand is bepalend voor een aantal gemeentelijke belastingen. De hoogte van de onroerend zaak belasting (OZB) wordt bepaald door de WOZ-waarde en bestaat uit een eigenaars- en gebruikersdeel. Is de eigenaar ook bewoner dan moeten beide delen betaald worden, maar een huurder moet het gebruikersdeel betalen wat meestal bij de huur in zit.

Vaak worden de hoogte van de gemeentelijke rioolheffing, soms de gemeentelijke afvalstoffenheffing, maar ook de watersysteemheffing door waterschappen bepaald door de WOZ-waarde. Ook de belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld de hoogte inkomstenbelasting, voor een woningeigenaar, bij de berekening van het woongenot (eigenwoningforfait).

WOZ-waarde ook belangrijk voor huurders

Sinds 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen in de gereguleerde sector (sociale huurwoningen). Het komt er kortweg op neer dat hoe hoger de WOZ-waarde van een (sociale) huurwoning, hoe hoger de maximale huur. Deze huurders van woningen hebben daarom een belang bij de WOZ-waarde, ook al krijgen ze geen enkele belastingaanslag die gebaseerd is op de WOZ-waarde.

Hoe kun je bezwaar maken?

We begrijpen dat veel rondom de WOZ – zoals ook het bovenstaande verhaal – soms best moeilijk is om te volgen. Je kunt voor vragen hierover daarom altijd contact met de SP opnemen voor advies (deventer@sp.nl). Ook de woonbond geeft een fatsoenlijk advies wat betreft de WOZ (www.woonbond.nl/vraagbaak/hoe-woz-waarde-controleren). Zelf de hele procedure doorlopen kan, naast een verlaging van de WOZ-waarde, een aantal honderden euro’s opleveren, maar is vooral weggelegd voor ervaren ‘bureaucraten’. Een modelbrief is te downloaden op de website van de woonbond. Je kunt het ook uit handen geven aan ervaren bezwaarmakers. Zij innen die paar honderd euro’s, van de gemeente, voor het werk en jij krijgt ‘gratis’ verlaging van de WOZ-waarde. Het aanprijzen van bedrijven die ervaren bezwaarmakers zijn laten we achterwege, maar je kunt daarover altijd contact met ons opnemen.

Neem contact op

U bent hier