h

Jaarplan SP Afdeling Deventer 2021

19 januari 2021

Jaarplan SP Afdeling Deventer 2021

Foto: SP

TERUG IN DE RAAD? EERST STERK OP STRAAT!

Het hoofddoel: een volwaardige afdeling die weet wat er leeft onder de gewone mensen, in de gemeente Deventer, door op straat en in de buurten te luisteren, en praten, en daardoor met recht gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Eerst sterk op straat en dan …. sterk in de raad. De SP is en blijft echter allereerst een actiepartij op straat die opkomt voor de gewone mensen. Het bestuur ontplooit, in eerste instantie, (bijna) de initiatieven, maar de versterking van onze afdeling kan uiteraard niet zonder de actieve steun van de leden.

Woorden én daden!!

 

HOE GAAN WIJ DAT DOEN.

Het afgelopen jaar heeft de coronacrisis het hele leven overhoop gegooid. Ook wij hebben veel van onze plannen niet of maar deels ten uitvoer kunnen brengen.

2021 gaan wij graag positief tegemoet, met behulp van een vaccin tegen corona, om alsnog mooie initiatieven te verwezenlijken.

– Met een betrouwbaar bestuur van vijf gedreven leden gaan we met een positieve, op de toekomst gerichte, energie onze afdeling weer levenslustig maken. Ieder bestuurslid draagt zijn/haar steen, in ruime mate bij, aan het (mede) organiseren, initiëren en deelnemen aan afdelingsactiviteiten.

– Het organiseren en draaien, vanaf begin januari, van een zo succesvol mogelijke verkiezingscampagne in Deventer.

– Het benaderen van leden om actief te zijn voor de afdeling en dan ook vooral in de verkiezingscampagne. Maar ook in buurtacties die al op de rol staan. Acties die nuttig, maar ook als leuk worden ervaren.

– Jongeren zijn de toekomst. Een ROOD groep “moet”!!

– Gezellige ledenactiviteiten organiseren waardoor men elkaar ontmoet en het vuurtje wordt opgestookt om wat meer te doen. Maar zeker ook met grote regelmaat (scholings)bijeenkomsten organiseren met interessante gastsprekers en thema’s.

– Ook na de verkiezingen in maart het contact met de bevolking aanhalen en versterken door maandelijks in wisselende buurten langs de deuren gaan. Regelmatig met een voorlichtingskraam op drukbezochte plaatsen staan. Onze bereikbaarheid optimaliseren zodat veel mensen ons, op vele manieren, weten te vinden.

– Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken door, in de eerste helft van het jaar, op zoek te gaan naar goede kandidaten die achter het socialistische gedachtegoed van de SP staan. Het gedachtegoed duidelijk kunnen verwoorden en beschikken over een goed politiek analytisch vermogen.

 

Neem contact op

U bent hier