h

Stop de huurverhogers via gemeenteraadsleden

10 november 2020

Stop de huurverhogers via gemeenteraadsleden

Foto: SP
van CDA, ChristenUnie en D66 in Deventer!

Dit kun jij ook nog doen

Houd ze aan hun mooie woorden via Deventer raadsleden

Stuur ook een e-mail aan de gemeenteraadsleden in Deventer om het protestgeluid nog krachtiger te maken. Ook deze e-mails zullen worden gezien in Den Haag. Samen kunnen we de huurverhoging van 2020 terugdraaien en de komende huurverhoging stoppen.  Ook hiervoor hebben we een voorbeeldtekst klaargezet. Die kun je aanpassen. Laat de onderwerpregel van de mail leeg, of verzin er zelf eentje, dan worden onze mails niet zomaar weggefilterd. Je kunt ook een Twitter-bericht naar deze raadsleden sturen.

 

Voorbeeldtekst:

 

Geacht raadslid,

Uw partij geeft aan dat er een groot probleem is op de woningmarkt. Er wordt te weinig en te weinig betaalbaar gebouwd wordt. Ook voor zittende huurders rijzen de huurkosten de pan uit. De huren zijn ook dit jaar weer hard gestegen, en dat in een tijd waarin veel mensen in grote
onzekerheid leven en een goede en betaalbare woning extra hard nodig is. Maar ook voor de coronacrisis had de helft van de huurders al moeite om rond te komen.

Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de alsmaar stijgende huren. De meerderheid van uw achterban heeft in onderzoek van I&O research aangegeven ook voor een huurstop te zijn

(zie: https://sp.nl/rapport/2020/io-research-onderzoek-woningmarkt-huren-en-hu...).

Ik reken er daarom op dat u samen met uw partij daad bij het woord voegt en huurders zal steunen. Daarom verzoek ik u vriendelijk:
Vraag uw fractie in de Tweede Kamer om na de begrotingsbehandeling vóór het terugdraaien van de huurverhoging te stemmen. En kom in verzet tegen de huurverhoging van 2021.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Mailadressen gemeenteraadsleden 'Stopdehuurverhogers'.

D66

j.schuring@gemeenteraaddeventer.nl

gh.stegeman@gemeenteraaddeventer.nl

wt.holtslag@gemeenteraaddeventer.nl

Christen Unie

hg.nijman@gemeenteraaddeventer.nl

CDA

h.groothuis@gemeenteraaddeventer.nl

e.vandermik@gemeenteraaddeventer.nl

 

Neem contact op

U bent hier