h

Petitie minimumloon naar 14 Euro per uur

6 juni 2020

Petitie minimumloon naar 14 Euro per uur

Sinds de jaren zeventig groeit de welvaart in ons land. Onze arbeidsproductiviteit - de hoeveelheid werk die we in een uur gedaan krijgen - is met de helft gestegen. Maar daar profiteert niet iedereen van mee. Mensen met een minimumloon zijn er juist op achteruit gegaan: zij hebben in de afgelopen jaren 20% aan koopkracht ingeleverd. Omdat een groot deel van de inkomsten aan huur en vaste lasten opgaat, blijft er nauwelijks geld over voor andere uitgaven, blijkt ook uit onderzoek van het Nibud.

Daarom moet het minimumloon naar €14 euro per uur. Niet alleen werkenden gaan er dan op vooruit: ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW zal hierdoor stijgen, omdat die gekoppeld is aan de hoogte van het minimumloon. Daardoor gaan alle 1,3 miljoen Nederlanders die nu in armoede leven erop vooruit. Zo zorgen we er ook voor dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit.

Dit raakt ook mensen in onze gemeente. Daarom roep ik ons gemeentebestuur op om zich nog voor de zomer uit te spreken voor een minimumloon van €14 euro per uur. Als zij samen met een groeiende groep burgers zich laten horen richting de landelijke politiek, voeren we de druk op voor de verkiezingsprogramma's van politieke partijen die deze zomer geschreven worden. Zo zorgen we samen voor een doorbraak bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

https://actie.degoedezaak.org/petitions/sta-op-voor-14-gemeentebestuur-d...

Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp.

Bedankt!

Bestuur SP afdeling Deventer

Neem contact op

U bent hier