h
20 oktober 2015

Gemeenten schenden privacy Jeugdzorg?

Op 16 oktober jl. heeft de SP fractie antwoord gekregen op een aantal schriftelijke vragen. De SP heeft geconstateerd dat de situatie zoals geschetst wordt in de beantwoording niet overeenkomt met de huidige werkwijze van de gemeente Deventer en daarom stelt de SP nog een aantal vervolgvragen. 

Lees verder
19 oktober 2015

Aantal 'wanbetalers' voor zorgpremie is hoog

Onlangs is er een artikel verschenen op www.nu.nl en in het NRC dd 15 oktober jl. waarvan de SP fractie is geschrokken. Het aantal 'wanbetalers' van de zorgpremie in Nederland is angstaanjagend hoog. Ook in de gemeente Deventer is het aantal 'wanbetalers' zorgelijk hoog.

Lees verder
2 oktober 2015

Huur kan tot 200 euro lager

Foto: SP

Op 30 september 2015 staat in het AD, alsmede De Stentor te lezen dat door een aanpassing in het puntenstelsel waarmee de huurprijs wordt berekend wellicht enkele duizenden mensen vanaf volgende maand recht op een verlaging van de huurprijs.
Dit recht moet men zelf halen.
Woningcorporaties en ook de commerciële verhuurders zullen niet zelf dit initiatief nemen.

Lees verder
24 september 2015

Donderdag 1 oktober bijeenkomst 'De Ambelt'

Foto: SP

Het nieuws sloeg bij velen in als een bom: vijftien locaties van ‘de Ambelt’ gaan sluiten, met alle gevolgen van dien voor de 2100 leerlingen en 606 medewerkers. De reden? De invoering van het passend onderwijs. Wij maken ons zorgen over de toekomst van leerlingen en docenten in het speciaal onderwijs en specifiek over ‘de Ambelt’.

Lees verder
23 september 2015

SP Deventer bezorgd over het mogelijk schenden van privacy in de jeugdzorg

De SP is warm pleitbezorger van goede jeugdzorg in de buurt. Het uitgangspunt “een gezin, een plan, een hulpverlener” vereist dat er op een verstandige wijze gegevens worden uitgewisseld. Dit kan alleen plaatsvinden als de privacy van jeugdigen en hun ouders of verzorgers goed geborgd is. 

Lees verder

Groeiende bezorgdheid bij ouders en docenten over sluiting De Ambelt

RTV Oost - Er komen steeds meer vragen en groeiende zorgen bij ouders en personeel van De Ambelt. Dat bleek ook vrijdagavond tijdens een SP-bijeenkomst over de school voor speciaal onderwijs die zichzelf wil opheffen.

Lees verder

Pagina's