h

Stuur ze niet terug

18 mei 2018

Stuur ze niet terug

Foto: Johan v.d. Veen / Johan v.v. Veen
Zaterdag 26 mei sluiten wij aan bij de landelijke actie #Stuurzenietterug door te vliegeren aan de IJssel, aan de noordkant van de spoorbrug in Deventer. Samen met de SP, Vluchtelingenwerk en Diaconie Lebuinus starten wij de actie 's middags om 15:00.
Afghanistan is onveilig. Wij zijn bezorgd over de (gedwongen) terugkeer van Afghaanse burgers. Uitzettingen vinden plaats terwijl er sprake is van een grootschalig, wijdverspreid conflict en ernstige mensenrechtenschendingen.
Gedwongen terugkeer naar Afghanistan is in strijd met het kernprincipe van het vluchtelingenrecht dat een vluchteling niet mag worden uitgezet naar een land waar zijn/haar leven of vrijheid wordt bedreigd.
Wij roepen daarom op te stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Afghanistan totdat het weer mogelijk is om mensen in veiligheid en waardigheid terug te laten keren.
Zie ook:

U bent hier