h

AFGHAANSE VLUCHTELINGEN MET UITZETTING BEDREIGD

19 april 2018

AFGHAANSE VLUCHTELINGEN MET UITZETTING BEDREIGD

Foto: Johan v.d. Veen / Johan v.v. Veen
 
Ruim een week geleden werd onze Hulpdienst door Afghaanse vluchtelingen uit het AZC te Schalkhaar benaderd. Samen met hen hebben we een flyer gemaakt, die we de komende periode gaan verspreiden. We hopen op brede maatschappelijke steun in de strijd om uitzetting van hen te voorkomen.
Onder onze ogen in AZC Schalkhaar leeft een grote groep vluchtelingen uit Afghanistan. Het zijn er meer dan 20, waaronder gezinnen met jonge kinderen, die in Nederland zijn geboren.
Op 22 maart oordeelde de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State in een uitspraak dat Afghaanse vluchtelingen geen recht hebben op asiel enkel vanwege het feit dat zij uit dit land komen. Hoewel de Raad de veiligheidssituatie in Afghanistan als heel “zorgelijk” omschrijft.
De staatssecretaris dreigt nu op korte termijn Afghaanse vluchtelingen, van wie het verzoek om toelating in Nederland is afgewezen, uit te zetten naar Afghanistan, terwijl:
Afghanistan volgens de Global Peace Index na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld is;
De VN-Veiligheidsraad Afghanistan sinds 2017 betitelt als een land in oorlog.
In Afghanistan zijn teruggekeerde vluchtelingen hun leven niet zeker.
Negen kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Unicef Nederland en Kerk in Actie, roepen de Nederlandse regering dan ook op om deze vluchtelingen niet terug te sturen. Tot nu toe zonder resultaat.
Onder onze ogen dreigt zich een menselijke drama te voltrekken. Wij verzoeken u om de Afghaanse vluchtelingen in Schalkhaar te ondersteunen.

 

Ondersteun door de volgende petitie te tekenen:
https://secure.amnesty.nl/petitie_afghanistan

 

LATEN WE DE OVERHEID DUIDELIJK MAKEN
DAT WE TEGEN UITZETTING ZIJN!!

 

U bent hier