h

STOP DE MARKTWERKING IN DE THUISZORG

28 januari 2018

STOP DE MARKTWERKING IN DE THUISZORG

Foto: J.C. van der Veen / veen4681@planet.nl

Op 24 januari hebben we samen met de afdeling Raalte uitvoerig stil gestaan bij de desastreuze gevolgen van de marktwerking in de thuiszorg.
 
Meer flexibele en klantgerichte zorg. Dat was het doel van de marktwerking in de thuiszorg, die toenmalig minister Borst introduceerde in 1995. De traditionele neoliberale smoes om de marktwerking snel door de strot van de samenleving te duwen. De gevolgen waren dramatisch: chaos, wachtlijsten en faillissementen deden binnen twee jaar hun intrede in de thuiszorg.
 
De laatste jaren is er niet veel veranderd: grote thuiszorgaanbieders gaan failliet of worden door andere instellingen overgenomen. En het personeel is de klos. Vaak worden ze ontslagen, soms mogen ze blijven, maar dan wel tegen veel slechtere arbeidsvoorwaarden. Ook werkt een groot aantal mensen in de thuiszorg als ZZP’er. Zij worden door zogenaamde zorgmakelaars geronseld en als zelfstandige aan thuiszorgorganisaties aangeboden. Uiteraard zijn ze niet verzekerd tegen ziekte en bouwen ze geen pensioen op.
 
Sinds 2012 hoeven gemeenten de huiszorg niet langer aan te besteden. Een verbetering met perspectieven. Dankzij de initiatiefwet van Agnes Kant en Renske Leijten.
Deze wet opent de mogelijkheid om van marktwerking naar samenwerking over te gaan. Wij vinden dat gemeenten een eigen gemeentelijke thuiszorgorganisatie moeten oprichten. Op die manier stoppen we de marktwerking en geven we gemeenten volledige zeggenschap en regie over de thuiszorg. Dan kunnen we de thuiszorg inrichten zoals de cliënten en thuiszorgwerkers dat willen. Dat zou ook in Deventer en Raalte kunnen en moeten. De komende maanden, en misschien wel jaren, willen we dit onderwerp tot één van onze speerpunten maken.
 
We willen beginnen met het opmaken van de stand van zaken. Daarom willen we graag in contact komen met mensen die werkzaam in de thuiszorg zijn. Zij kunnen contact opnemen met de secretaris van de afdeling Deventer, Johan van der Veen: 06-13772535 of deventer@sp.nl
 

U bent hier