h

VERKLARING VAN DE AFDELINGSVOORZITTER OVER BERICHTEN IN DE PERS

5 april 2017

VERKLARING VAN DE AFDELINGSVOORZITTER OVER BERICHTEN IN DE PERS

Dinsdagavond hebben fractie en bestuur met elkaar vergaderd. Tijdens deze vergadering hebben we ook een start gemaakt met de bespreking van de uitkomst van een bescheiden onderzoek onder een aantal leden. Daarbij kwam ook de deelname aan de komende raadsverkiezingen aan de orde.

Nils Muller van het landelijk scholingsteam en coach van onze afdeling heeft toen aangegeven dat hij de kans dat wij in de huidige situatie deel kunnen nemen aan de raadsverkiezingen 2018, zeer klein acht. Met deze opmerking wilde hij voorkomen dat de afdeling mogelijk in september te horen krijgt, dat deelname aan de raadsverkiezingen er niet in zit, terwijl er allerlei voorbereidingen voor worden getroffen. Voor zijn mening heeft hij ook de nodige argumenten gegeven. Eén van de belangrijkste argumenten is dat de landelijke commissie die dit beoordeelt, de lat hoog gaat leggen. In september zal de landelijke commissie met een definitief oordeel komen.

Deze opmerking kwam hard aan. Er ontstond natuurlijk een stevige discussie. Tijdens deze discussie hebben een drietal mensen de vergadering verlaten.

De andere aanwezigen hebben het gesprek voorgezet en hebben aan het eind van de vergadering het volgende besluit genomen:

  • Eugene Kelder (fractievoorzitter), Cees Sterkenburg (voorzitter) en Johan van der Veen (organisatiesecretaris) gaan zich tot het uiterste inspannen om de impasse te doorbreken;
  • Johan schrijft daartoe voor woensdag 5 april, 12.00 uur, een opzet, waarin de te nemen hobbels, de mogelijke oplossingen en een daarbij behorend tijdpad staan;
  • Hij stuurt deze opzet naar de twee anderen; gedrieën gaan zij op zeer korte termijn overleggen over deze opzet.

We zijn op dit moment dus nog in gesprek.

Helaas stuurde woensdagochtend één van onze bestuursleden ons een mail waarin hij meedeelt dat hij zijn lidmaatschap van de SP opzegt en een nieuwe partij heeft gesticht.

In de loop van de woensdag bleek ook dat een andere ontevreden deelnemer aan de vergadering naar de pers is gestapt. Ook dit, terwijl we nog in gesprek zijn.

Het lijkt me een goede zaak om jullie door middel van dit schrijven van de gang van zaken op de hoogte te houden.

Met hartelijke groet, 

Cees Sterkenburg, voorzitter
(0655716753)

 

U bent hier