h

VERKLARING VAN DE AFDELINGSVOORZITTER M.B.T. HET OPSTAPPEN VAN DE RAADSFRACTIE

6 april 2017

VERKLARING VAN DE AFDELINGSVOORZITTER M.B.T. HET OPSTAPPEN VAN DE RAADSFRACTIE

Vanmiddag liet Eugene Kelder, fractievoorzitter, ons weten dat hij samen met de twee raadsopvolgers met onmiddellijke ingang uit de SP stapt. In de Stentor laat raadsopvolger en fractiesecretaris Monique van der Horst weten dat de moraal en de motivatie om de plaatselijke afdeling van de SP op te bouwen wordt ondermijnd door de mededeling van de coach van de afdeling, dat de kans op deelname aan de raadsverkiezingen 2018 op dit moment zeer klein is.

Het afdelingsbestuur herkent zich niet in de kritiek van Eugene Kelder en Monique van der Horst. Wij zien voor de opbouw van een sociale beweging meer middelen dan alleen de gemeenteraad. Als wij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan doen wij dat als een krachtige en solide club. Problemen als in 2014 willen we voorkomen. De landelijke partij biedt ruime kaders om als afdeling actief te kunnen functioneren.

Het afdelingsbestuur betreurt de stap van de fractie, omdat we nog met elkaar in gesprek waren. Helaas is het besluit nu gevallen.

Hoe spijtig ook, toch zien wij deze ontwikkeling als een positieve stap in de richting van een stabiele toekomst. Wij gaan er alles aan doen om met deze breuk de trend van “gedoe”, die al jaren voortduurt, in positieve zin om te buigen. Het afdelingsbestuur gaat samen met de leden aan de slag om een krachtige en solide afdeling op te bouwen. Daarmee blijven we een politieke en activistische factor in Deventer en kunnen we herhaling van dit soort gebeurtenissen in de toekomst voorkomen.

Op de binnenkort te houden afdelingsvergadering, waarvoor de stukken binnen afzienbare tijd worden verzonden, zullen we nader op de gebeurtenissen van de laatste dagen ingaan.

Ik hoop jullie vooralsnog voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Cees Sterkenburg, voorzitter (0655716753)  

U bent hier