h

FANTASTISCHE NIEUWJAARSBIJEENKOMST!

23 januari 2017

FANTASTISCHE NIEUWJAARSBIJEENKOMST!

Foto: SP

Op vrijdagavond 20 januari hield de SP Deventer haar nieuwjaarsbijeenkomst. Voorafgaande aan deze bijeenkomst aten meer dan 20 leden van de afdeling gezellig in restaurant La Sardegna.

De bijeenkomst vond plaats in De Hip aan de Brink. Daar ontvingen we ongeveer 60 partijgenoten, sympathisanten en andere belangstellenden. En we hadden een inspirerende en boeiende gast in ons midden: kamerlid Sadet Karabulut. Kernachtig ging zij in op vragen vanuit de zaal, waarbij zij de problemen en de oorzaken ervan duidelijk benoemde, en onze politieke tegenstanders, ter -rechter en ter linkerzijde, niet spaarde.

Foto: SP
Strijdbaar en gedreven maakte zij ons duidelijk dat er op 15 maart iets te kiezen valt. We kunnen kiezen voor een radicale verandering, zoals de SP voorstaat, of voor het neoliberalisme van de coalitiepartijen, van de zogenaamde constructieve gedogers (GroenLinks, D66, SGP of CU), van CDA of PVV.

De SP kiest onder meer voor afschaffing van het leenstelsel, voor handhaving van het huidige pensioenstelsel, voor een verhoging van 10% van de AOW en het minimumloon, voor afschaffing van het jeugdloon, voor verlaging van de huren en voor de invoering van een Nationaal Zorgfonds.

De SP kiest daarmee voor de 80% van de Nederlandse bevolking die nog steeds niet of onvoldoende profiteren van het economisch herstel.

En we zetten in op een beweging die na de verkiezingen blijft bestaan, die verbinding zoekt met de mensen in de buurten en de wijken. Een daarmee geven we een antwoord op het populisme!

Sadet bedankt!

Foto: SP

U bent hier