h

Jaarplan SP Afdeling Deventer 2020

TERUG IN DE RAAD? EERST STERK OP STRAAT!

Het hoofddoel: een volwaardige afdeling die weet wat er leeft onder de gewone mensen, in de gemeente Deventer, door op straat en in de buurten te luisteren, en praten, en daardoor met recht gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Eerst sterk op straat en dan …. sterk in de raad. De SP is en blijft echter allereerst een actiepartij op straat die opkomt voor de gewone mensen. Het bestuur ontplooit, in eerste instantie, (bijna) de initiatieven, maar de versterking van onze afdeling kan uiteraard niet zonder de actieve steun van de leden.

Woorden én daden!!

HOE GAAN WIJ DAT DOEN:

– Met een betrouwbaar bestuur van vijf gedreven leden gaan we met een positieve, op de toekomst gerichte, energie onze afdeling weer levenslustig maken. Ieder bestuurslid draagt zijn/haar steen, in ruime mate bij, aan het (mede) organiseren, initiëren en deelnemen aan afdelingsactiviteiten.

– Het benaderen van leden om een aantal keren per jaar actief te zijn voor de afdeling. In september gaan we feestelijk van start met de eerste bijeenkomst van een kern/kadergroep met een groep actieve leden die regelmatig (in wisselende samenstelling) acties op straat en in buurten doet. Acties die nuttig, maar ook als leuk worden ervaren.

– Jongeren zijn de toekomst. Een ROOD groep “moet”!!

– Gezellige ledenactiviteiten organiseren waardoor men elkaar ontmoet en het vuurtje wordt opgestookt om wat meer te doen. Maar zeker ook met grote regelmaat (scholings) bijeenkomsten organiseren met interessante gastsprekers en thema’s.

– Het contact met de bevolking aanhalen en versterken door maandelijks in wisselende buurten langs de deuren gaan. Regelmatig met een voorlichtingskraam op drukbezochte plaatsen staan. Onze bereikbaarheid optimaliseren zodat veel mensen ons, op vele manieren, weten te vinden.

– Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken door op zoek te gaan naar goede kandidaten die achter het socialistische gedachtegoed van de SP staan. Het gedachtegoed duidelijk kunnen verwoorden en beschikken over een goed politiek analytisch vermogen.

Neem contact op

U bent hier