h

Kerngroep

De kerngroep vormt, zoals het woord het al zegt, de kern van de SP. In de kerngroep zitten alle actieve leden: bestuurs- en fractieleden, ROOD-jongeren, Tribune-bezorgers, folderaars en coördinatoren, SP-hulpdienstmedewerkers, de webmaster, de fotograaf, en alle andere mensen die op één of andere wijze hun handen uit de mouwen steken voor de SP. Vanuit de kerngroep worden de acties opgezet. Iedereen is daar dus bij betrokken.

U bent hier